Přeskočit na obsah

MŠ VŠELIBICE – Přestavba areálu

Větrání kuchyně a jejího technologického zázemí zajišťuje nástřešní vzduchotechnická jednotka ATREA. Menší parapetní jednotka ATREA zajišťuje větrání prádelny. Ostatní prostory přilehlé ke kuchyni a hygienická zařízení jsou nuceně podtlakově větrána za pomoci lokálních odsávacích ventilátorů.